Kontakt

FISTAV, s.r.o.
Prevádzka: Záhradné centrum Breza, Dukelská 18, 087 01 Giraltovce
Sídlo firmy: Brezov 13, 08701 Giraltovce

tel.:+421 951 189 912
e-mail:zcbreza@gmail.com

IČO: 36487333, DIČ: 2021737344, IČ DPH: SK2021737344

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14303/P